سلام پسری 14 ساله هستم یعنی این یک ماه تمام بشه بریم تو اسفند ، من تولدمه و 14 سالم تموم میشه
من در خانه به نظرم از فشار روانی زیادی رو روی دوشم میکشم و افسردگی هم داشتم
پدر مادرم خیلی اذیت میکنن