سلام
من دختر هستم و به صورت مجازی توی یه گپ تلگرامی با یه پسر
آشنا شدم که به شدت آدم کم حرف و درونگرایی بود و البته
بیشتر دخترهای گپ از این پسر خوششون می‌اومد و این
کمی رو مخ پسرهه میرفت ولی حرفی نمیزد و دوست نداشت
مورد توجه قرار بگیره یه بار اشتباهی از دهنش در رفت که پدر
و مادرش جدا شدن و تنها زندنی میکنه و خب با من هم زیاد
صحبت نمیکنه و من واقعاا دلم میخواد باهاش ارتباط بگیرم و
کمکش کنم چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟ چطوری باهاش دوست
بشم و بهش کمک کنم با مشکلاتش کنار بیاد؟