سلام من ۳۱ ساله هستم و همسرم ۳۴ ساله و پنج ساله که ازدواج کردیم .یه دختر یک سال و نیمه هم‌داریم. این اواخر متوجه شدم که همسرم تو مسائل مالی بیش از یک شاله که بهم دروغ گفته و نزدیک ۵۰ میلیون بدهی داریم و زمانی که به اخر خط رسیده بود من فهمیدم نه اینکه خودش بگه من فهمیدم اونم تیکه تیکه هر سری یه قسمتیش رو میفهمیدمو به تبع دعواهای شدیدی بخاطر دروغ گفتن هاش داشتیم و هر بار قول میداد که دیگه چیزی نیست و دروغی نمیگم ولی همون موقع هم داشت دروغ میگفت بهم چون مسائلی بودن که بعدا رو شدن. یک هفته میشه که قول داده دیگه دروغ نگه ولی من هر حرفی که میزنه باور ندارم دیگه و وقتی میخوام که بهم ثابت کنه که دروغ نمه ناراحت میشه و این باز یه دعوای دیگه ایجاد میکنه نمیدونم چیکار کنم واقعا اگر شکوت کنم با این بی اعتمادی جه کنم زمانی هم که سکوت نمیکنم میشه ناراحتی چه کنم واقعا