سلام دختر 25 ساله هستم حدود 4 ساله كه در شهر ديگه اي دانشجو هستم من تو خونه خودمون اصلأ آرامش ندارم پدر و مادرم رو دوست ندارم و هيچ وقت دلم براشون تنگ نميشه وقتي ميرم خونمون لحظه شماري ميكنم كه برگردم قبلأ كه خونه بودم حالم بد بود به متخصص كه مارجعه كردم معلوم شد افسردگي خفيف دارم تو خونه اصلأ آرامش ندارم پدر و مادرم هميشه در حال دعوا هستند.منو راهنمايي كنيد چكار كنم؟