چگونه بی محلی کنیم؟
با فردی که شما را ناراحت کرده است چه برخوردی می کنید؟

آیا به دعوا کردن می پردازید و با تندی جواب آن را میدهید؟

متاسفانه این دقیقاً همان برخوردی می باشد .چگونه بی محلی کنیم؟

که بیشتر اوقات نسبت به شخصی که ما را ناراحت کرده در پیش خواهیم گرفت.

بی محلی در موقع ناراحتی

 • یعنی هر زمانی که از دست شخصی شدیداً دلخور خواهیم شد.
 • به خاطر تلافی کردن از خشونت کلامی استفاده میکنیم .
 • غافل از آنکه با کنایه زدن فقط به ناراحت کردن خود میپردازیم.
 • داشتن خشونت کلامی شیوه مطلوبی برای رفع شدن دلخوری ها نمی باشد.
 • ولی اگر خشونت کلامی جایز نباشد .
 • به چه صورت باید به شخصی که ما را ناراحت کرده است جواب دهیم؟

دلخور شدن یا قهر کردن

تمام ما در زندگی اجتماعی و همینطور زناشویی در شرایطی بوده ایم .

که موقعیت مطابق میل ما نبوده است .چگونه بی محلی کنیم؟

برخی اوقات صحبتهایی را می شنویم که به نظر ما توهین آمیز محسوب می شود.

گاهی اوقات تصور می کنیم در مورد ظلم قرار گرفته ایم .

و حق ما پایمال شده و غیره .

چگونه بی محلی کنیم؟

تاثیر خصوصیات شخصی 

 • در چنین موقعیتی هر فردی با توجه به خصوصیات شخصیتی.
 • تربیت شدن خانوادگی یا نوع طرز فکر خود از مسئله ها.
 • واکنش به خصوصی را از خود نشان خواهد داد.
 • و بلا فاصله حرف خود را بیان میکنند .
 • و به قول معروف از خود به دفاع کردن میپردازند.

سکوت یا بی محلی کردن

عده ای ترجیح می دهند که به سکوت کردن بپردازند .

و وقت مطلوبی را پیدا کند.چگونه بی محلی کنیم؟

برخی از اشخاص هم میباشند که به قهر کردن میپردازند.

به این نکته توجه داشته باشیم که تمام ما هر شیوه ای را که انتخاب می کنیم.

 • میخواهیم به نوعی این مسئله را برطرف کنیم .
 • و در حقیقت به یک حس بهتری دست پیدا کنیم.

اما واقعیت این می باشد که با کدام یک از این شیوه ها به چنین هدفی می رسیم؟

 • به طور مثال اشخاصی که قهر می کنند.
 • نه تنها نمیتوانند این مشکلات برطرف کنند .
 • بلکه به نوعی ضعف خود را در برابر مشکلات نشان میدهند.
 • اعتراف می کنند که شیوه دیگری برای برطرف کردن اختلافات پیدا نخواهند کرد.