سه ماه است که به شخصی که در سفری ایشان را دیده ام در خود حس علاقه شدید
شده ام گفتم شاید به مرور زمان از بین رفت ولی روز به روز این حس عمیق تر می شود، تنها راه ارتباطی فقط شماره تلفن از ایشان است البته یک بار به بهانه اینکه دستشون تو این سفرشکسته بود جویای حال شدم ولی حس غرور اجازه نداد تا شئونات واعتقاداتم را پا مال کنم واز حس واقعی وقلبیم
که باعث متعالی شدن رابطه من با خدا شده چیزی بگم البته ایشان اسرار به اشنای بیشتر کردند ولی من اون لحظه مطلب خاصی به ذهنم نرسید الان بعد از گذشت سه ماه من نتوانستم فراموشش کنم نزدیک به یک ماه است که از طریق چک اب تلگرامش احساس می کنم خبری ازش نیس ومن خیلی نگرانم نم دونم چه جوری باهاش ارتباط برقرار کنم ایا اصلا درست که من پیش قدم بشم واز حسم براش بگم یا باید این حس علاقه رو در خودم سر کوب کنم و اینکه برای اولین قدم از چی باید شروع کنم به که عنوان یک زن به شخصیتم بر نخوره؟ کمال تشکر را دارم لطفا در صورت امکان سریع جواب بدید