سلام و خدا قوت ، دخترم در سن 15 سالگی هست و متوجه شدم که پنهان کاری از من داره بخاطر ارتباط داشتن با پسری در دنیای بی رحم مجازی و چت البته چون تکرار شده و دفعات قبل هم پنهان کرده بود ، حتی در کارنامه ایشون تاثیراتش مشخصه حال در خواست و سوال من این هست که چگونه میتونم هم مادر باشم با دل نگرانی ها از آینده و هم رفیق که از من چیزی پنهان نکنه و هم بهش بفهمونم که دنیای مجازی واقعی نیست دوست داشتن و عشق مجازی واقعی نیست،واقعا موندم چه رفتاری داشته باشم