سلام من در موقعیتی قرار گرفتم که افراد حسود،گستاخ و پررو دراون حضور دارن و بامنم ستیز…
من منابع زیادی رو مطالعه کردم تا از نحوه ی مقابله بااون ها آگاه شم اما چیزی که وجود داره اینه
من یخورده از حرفاشون اذیت میشم احساس میکنم تخریب میشم
در دفعات قبل از خشونت استفاده میکردم تا بفهمن بامن سر و کله نزنن اما خب من شخصیت خشنی ندارم و دوس ندارم کسی منو اونطور بشناسه و یا باهام ستیز داشته باشه برای همین بیشتر مواقع سکوت پیشه میکنم که اونم باعث میشه فرد فک کنه من جلوش کم اوردم دلیل حسادتشونم یه چیز واقعا احمقانه ست مثلا میگن من میخام خودمو تو چشم ببرم اونم توموقعیتی که جدیده خب مسلما همینطوره من بالاخره باید خودمو معرفی کنم و خودمو بشناسونم یا نه؟
من چیکار کنم تا زیاد اذیت نشم و به خودم فشار نیارم؟