سلام ممکنه کسی که کبد چرب داشته باشه دیابتم بگیره؟و اگه اینطوریه وقتی درمان بشه دیابتم درمان میشه؟