من دوروز قبل با یک کارگر جنسی نزدیکی کردم به مدت نیم ساعت، آلتم کبود و سیاه‍ شده و الان بیشتر شده سیاهیش، دردی ه‍م نداره به شدت نگرانم کرده؟
حین رابطه دوبار کاندؤم پاره شد داخل واژن ش
آیا لازمه دکتر برم؟
لطفآ آیدی تلگرام بدید عکس کبؤدی رو بفرستم