من سنم زیاد نیستش ولی رو یه دختری که با خانوادش هم رفت و آمد صمیمی داریم کراشم ولی خب اون هیچ عکس‌العملی نشون نداده تا حالا دیشب یه اتفاقی افتاد.
همینجوری نشسته بودیم یهو گفت دوستم(عکس بدون لباس پسر تو باشگاه)
ازم خواسته نظرمو راجعبه استوریش بگم الان تو میگی چی بگم بهش؟ بعد خودش گفت میگم چطور تونستی تو یه ماه انقدر عضله بسازی من هنگ مونده بودم قشگ اون حالتی بهم دست داد که انگار گفته تو مثل داداشمی خیلی خورد تو ذوقم نمیدونم چیکار کنم دوسش هم دارم راستی تقریبا هم سنیم