با عرض سلام
من دختر بزرگ یه خانواده ۵نفری ام که پدرمو ۳سال پیش از دست دادم،۲تا برادریم ۲تا خواهر…برادر کوچکترم ۱۵سالشه و من مدتی متوجه حرکاتی از او شده ام که واقعا گفتنش برایم سخت است.‌..او به من،به خواهر خودش میل ج…ی دارد دفه اول که این حرکت رو ازش دیدم گفتم که فراموش میکنم چی دیدم تو چیکار کردی اما امشب که خواب بودم باز به سراغ من امد و وقتی بیدار شدم هرچه از دهانم امد به او گفتم…اکنون از شما کمک میخوام خواهش میکنم بگید چیکار کنم؟ِ