با سلام
من دو سه روزیه تو فضای مجازی با دختری آشنا شدم که محل زندگیش هم خیلی به من نزدیک هست و با شناختی که ازش پیدا مردم فهمیدم که فردی افسرده است و بیشتر پروفایل هایش غمگین و متن های سنگین هست میخواستم بدونم با چه روشی میتونم بهش کمک کنم که از این حال کلا بیاد بیرون ….