سلام
بنده آقا هستم 30 ساله و 4 ماه میشه که ازدواج کردم. روز اول هم میدونستم که همسرم منو زیاد دوست نداره اما به دلایلی شد. اختلاف های جزئی بین ما هست که حل میشه. اما مسئله اصلی اینه که همسرم کس دیگه ای رو دوست داره و به کرات هم ازش یاد میکنه.البته اسمش رو نمیگه. از رفتارش هم فهمیدم که عمیقا از بودن با من خوشحال نیست. با اینکه زیاد با هم میریم گردش اما کاملا واسم مشخصه. اینو خداشاهده جدی میگم کاملا مشخصه خوشحال نیست. به قول خودش دله دیگه عاشق یه نفر دیگه است. دلم میخواد بهش کمک کنم به عشقش برسه. بعید میدونم به خاطر این کار بدبخت بشم هر چند قطعا مشکلاتی سر راه خواهد بود. پسری رو هم که دوست داره هنوز ازدواج نکرده. با توجه به سن و سال خانومم که فقط 18 سال سن داره، قطعا حتی اگه اون پسر نیاد خواستگاریش قطعا بهتر از من زیادن که براش بیان. متاسفانه ما وضع مالی خوبی نداریم، شغل درست و حسابی هم ندارم، خونه هم ندارم، قرض هم داریم (اصلا یه وضعی) و این خانوم ایثار کرد و جواب داد. نداشتن شغل و پول رو هم بارها بهم تذکر دادن خانوادشون. دلم میخواد کمکش کنم به عشقش برسه یا حداقل پسری با شرایط بهتر واسش پیدا بشه. ظلمه واقعا بسوزه به پای من
ممنون میشم کمکم کنید.