سلام من و یه دختر یه مدته داخل یک گیم باهم دوست شدیم و اون خیلی خوشش میاد ازم و منم همینطور اما چون اون توست پسرایه زیادی ضربه خورده در گزشتش و نمیتونه به یک پسر اعتماد کنه چون میترسه که دوباره ضربه بخوره با من رابطه بیشتری برقرار نمیکنه اما مطمئنم که منو نیخواد اما ترسش نمیزاره بنظرتون چکار میشه کرد ترسشو از بین برد