سلام بیست پنج سال سن دارم مشکلات متعددی دارم از
جمله کم حرفی و بی اعتمادی به حرف خودم تا جایی که
حتی جای که حق با منه طرف مقابل همیشه برنده اس برام
مهم نیست که چی برام گذشته فقط دیگه نمی خوام تکرار
بشه دوست دارم پیشرفت کنم و امیدوارم یه کار خوب پیدا
کنم به خاطر مشکلی که دارم همیشه طرد شدم یا بحثی که
سرانجامی جز تباهی برای من نداشت بدم میاد بگم صادقم
اما شور شو در آوردم خیلی اخلاق مضخرفه ای گفتم مشکلات
زیادی دارم و همش حداقل به نظرم به خاطر حرف نزدنه یا بهتر
بلد نبودن درست ارتباط برقرار کردن ممنون میشم راهنمایی
کنین. اینم بگم اصلا خوشگل نیستم.جالب برام همه خوشگلا کم
حرفا اکثر کسایی که مشکل شون مطرح کردن اینو گفتن که مشکل
ظاهری ندارن!اما من چرا