سلام من نزدیک 24 سالمه 2 ساله ازدواج کردم تو این مدت همیشه خدا سعی کردم با جاریم وبرادر شوهرم با نهایت ادب و احترام رفتار کنم و کسی رو از خودم نرنجونم همیشه سعی کردم با جاریم که یه سال از من کوچیکتره دوست باشم ولی این دوتا واقعا با من مشکل دارن دوست دارن تیکه و کنایه بزنن بهم حتی گاهی جاریم به شوهرمم بی ادبی میکنه واقعا دیگه دوست ندارم باهاشون ارتباط داشته باشم ولی نمیشه خب … تازگیا پیششون کم حرف تر شدم لحنمم عوض کردم و خیلی ساده و با ادب بیشتر حرف میزنم حس میکنم وقتی صمیمی میشم بدتر میشن شوهرمم میگه ولشون کن حرف اونارو نیار تو خونه من چیکار کنم ؟ مرسی