با سلام یه سوال ذهنمو بدجور درگیر کرده و اونم اینه که در دوران رشد استرس و فشارهای روانی مانع از رشد قد می‌شود آیا در سن ۳۰ ۳۲ سالی اینا که افزایش قدی نیست !!استرس و فشارهای روانی باعث کوتاه شدن قد می‌شود یعنی ۱ز ۱۷۰ به ۱۶۸در سن ۳۲ سالگی اینا