پدر من الان چند سالی می‌شه خیلی عوض شده و همش در حال غیبت کردن و کینه‌های قدیمی رو باز کردنه. دائم از کسایی که کمکش نکردن حرف میزنه. جو خونمون اصلا خوب نیست. همیشه با حرص از اطرافیان حرف میزنه. دائم تو خونمون دعواست، بی‌احترامی میکنه به مادرم. دائم پشت سر من با مادرم حرف می‌زنه و برعکسش، یا پشت سر برادرم با من حرف می‌زنه و همچنین برعکس این موضوع. هر چه قدر هم میگیم که گفتنش فایده نداره قبول نمی‌کنه و میگه دارم درد و دل می‌کنم.
خونمون آرامش نداره. لطفا راهنمایی کنید.