سلام دخترم ۲۵ سالمه از ۱۴ سالگی احساسس گرایش ب همجنس
خودم پیدا کردم. وقتی بچه بودم عاشق چیزای دخترونه مث آرایش کردن کفشای پاشنه بلند لباسای چین دار و… بودم ولی از ۱۴ سالگی ب بعد علاقه هام و رفتارام عوض شد و ب چیزای دخترونه علاقه ندارم. از بچگی تا الان حسی ک درونم ثابت مونده دوری از جنس مخالفه؛ یعنی هیچ وقت پیش نیمده خودم و تو رابطه جنسی یا ارتباط دوستانه با پسری ببینم حتی اعضای بدن جنس مخالف تحریکم نمی کنه و برعکس؛ می خوام بدونم هویت جنسی من چیه؟! ارتباط جنسی با همجنسم داشتم