سلام فکر کنم از نظر گفتاری مشکل دارم وقتی با یه نفر حرف میزنم بیشتر اوقات متوجه نمیشه چی میگم با اینکه بلند حرف میزنم باید حرفم چندبار تکرار کنم تا بفمهن میگن واضح حرف نمیزنی ، درست حرف نمیزنی، مجبورم کلماتو تک به تک بگم تا متوجه بشن از نظر خودمم وقتی بعضی کلمات یا جملاتو میگم واقعا واضح نیست تو تلفظم مشکل دارم بعضی از کلمات فارسی تلفظش برام سخته نمی تونم درست تلفظ کنم انگلیسی که بماند . تو مدرسه سر درس جواب دادن و خوندن و تلفظ یه سری متن و شعرهای جدید مشکل داشتم درحالی که بقیه انگار این مشکلو نداشتن بچگیمم سر حرف زدنم مسخره میشدم. تو بیشتر اوقات ولوم صدام پایینه و اروم حرف میزنم.. تو اینترنت میزنم اختلالات گفتاری میاره ولی نمی دونم واقعا مشکلم چیه و چطور درستش کنم 18 سالمه