سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

مشاوره پیش از ازدواج

0

برخورد با فرد افسرده

~
0

خاستگاري

~
1

عشق

~
1

مهریه

~
1

شوهرم خیلی ایراد میگیره

~
1

صحبت خواستگاری

~
0

رابطه دوستی

~
0

مشکل اخلاقی

~
1

ترس از آینده کاری

~
1

؟!

~
.
1

دوراهی

~
0

نامزدی طولانی و اختلاف سنی زیاد

~
1

خیلی سردرگمم به کمکتون احتیاج دارم

~
1

گفتن خواستگار قبلی به خواستگار فعلی

~
1

مشاوره قبل ازدواج

~
1

مشاوره

~
2

به هم خوردن ازدواج شب مهریه

~
1

مخالفت مادر دوست پسرم فووووووری

~
0

مشاوره قبل ازدواج

~
1

مسائل نوجوانی

~
1

دوراهی موندم واقعا

~
1

مشاوره برای بازگشت معشوق

~
1

سن کم

~
1

تاثیر قرار عاشقانه بر فرد

~
2

ارتباط با همسر سابق

~