سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

در مورد تیپ و ظاهر پسر یا دختر

1

رابطه

~
4

مشاوره قبل از ازدواج

~
1

مشاوره قبل از ازدواج

~
5

عاشق نبودن به همسر

~
1

عشق یه طرفه

~
1

تغییر روحیه

~
7

درمان ریزش مو

~
1

فوت همسرم

~
1

اخلاق

~
2

ازدواج دوم و مشکل راه رفتن خواستگار

~
1

کم حرفی

~
7

قبل ازدواج

~
4

اهمیت ظاهر در ازدواج

~
8

با قیافه اش مشکل دارم

~
1

عدم اعتماد

~
4

ظاهر و اخلاق دختر

~
3

افسردگی

~
1

غر زدن و زود رنجی

~
3

عدم هماهنگی ظاهری

~
6

زیبایی همسر

~
10

قدمن بلندتراست

~
6

سردرگمي در شخصيت و رفتار

~
7

ظاهر خواستگار

~
8

با ظاهر ساده خواستگارم مشكل دارم

~
13

مشكل ازدواج من

~