سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

در مورد تیپ و ظاهر پسر یا دختر

7

قبل ازدواج

~
4

اهمیت ظاهر در ازدواج

~
8

با قیافه اش مشکل دارم

~
1

عدم اعتماد

~
4

ظاهر و اخلاق دختر

~
3

افسردگی

~
1

غر زدن و زود رنجی

~
3

عدم هماهنگی ظاهری

~
6

زیبایی همسر

~
10

قدمن بلندتراست

~
6

سردرگمي در شخصيت و رفتار

~
7

ظاهر خواستگار

~
8

با ظاهر ساده خواستگارم مشكل دارم

~
13

مشكل ازدواج من

~
6

ظاهر در ازدواج

~
14

هيچ دختري با من ازدواج نميكنه

~
1

علاقه مند شدن

~
6

اختلاف قد

~
3

شخصیت ازدواج

~
5

تغییر اخلاق

~
9

پسر پاك چه شكلييه؟

~
4

از چهره اش خوشم نمياد

~
3

خواستگار تعصبی

~
5

آيا كم مو بودنم رو به خواستگارم بگم؟

~
4

راسته ميگن بعد ازدواج ظاهر تكراري ميشه؟

~