سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

مشکل درسی

~
1

معافیت سربازی

~
1

خدمت سربازی

~
1

معافیت سربازی

~
1

انصراف از دانشگاه

~
1

نا امید شدم و میخواهم مجرد بمانم

~
1

تغییر رشته عمران به دندانپزشکی

~
3

ادامه تحصیل یا هنر

~
1

تحصیل

~
1

فراموشی

~
1

تفاوت مدرک

~
2

ترس و نگرانی تحصیل

~
2

بحث با هم کلاسی

~
4

مشکل ادامه تحصیل

~
1

نحوه بر خورد با استادی که قبلا درسی رو افتادیم

~
3

مشکلات دوران نامزدی

~
3

تمایلات جنسی و عاطفی

~
4

سرباز بودن پسر

~
2

در مورد تحصیل

~
7

تحصیلات نداشتن پسر در ازدواج

~
11

تمایلات جنسی

~
2

انتخاب رشته

~
7

اختلاف تحصيل در ازدواج

~
8

موافقت با ادامه تحصيل

~
5

سرباز عاشق

~
6

سن و تحصیلات

~
2

اختلاف تحصيلي در ازدواج

~
1

اختلاف تحصیلی

~