سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

7

ترس از خیانت

~
1

دوست نداشتن نامزد به خاطر قیافه

~
3

بلاتکنیف

~
4

دلیل این اتفاق؟؟؟

~
9

عشق

~
1

تنها بودن و بدبختی های دیگه!

~
103

وابستگی به کی پاپ(موسیقی کره جنوبی)

~
4

دوست داشتن یا نداشتن

~
3

از دست دادن احساسات نامزد

~
4

عشق سرد

~
8

سردی نامزدم

~
2

عشق خانمان سوز

~
3

عشق یکطرفه

~
2

پشیمانی بعد از ازدواج

~
7

عشق یه طرفه

~
4

عاشق شدن کار درستی است؟

~
6

بلاتکلیفی احساسی!

~
2

مشاوره دوستی و ازدواج

~
9

مشاوره دوستی و ازدواج

~
1

چرا پاسخگو نیستید؟؟؟؟؟!!!!

~
1

ابراز علاقه

~
4

به نامزدم علاقه ندارم

~
1

عاشقی

~
2

فردی

~
309

تبدیل عشق یک طرفه به دو طرفه

~