سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

خانوادگی و اختلاف سن زیاد

~
1

مشکل اختلاف سن

~
1

ازدواج فرزند

~
1

ازدواج با دختر بزرگتر

~
0

اختلاف سن در ازدواج

~
1

اختلاف سنی در ازدواج

~
1

رابطه دوستی ساده

~
1

اختلاف سنی

~
1

عشق دختر بزرگتر از خود

~
5

سوال قبل ازدواج

~
1

سن ازدواج

~
1

اختلاف سنی دختر و پسر(دختر بزرگتر از پسر)

~
1

اختلاف سنی

~
1

هشت سال فاصله سنی

~
1

مشکلات سنی

~
2

اختلاف سن

~
1

اختلاف سنی

~
1

اختلاف سنی و ازدواج

~
3

رابطه

~
1

اختلاف سنی

~
4

دختری هستم 19 ساله…

~
9

اختلاف سنی

~
16

اختلاف سن مناسب

~
25

ازدواج در سن پايين

~
6

اختلاف سني زياد در ازدواج

~