سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

خواستگاری تحمیلی

~
1

ازدواج

~
4

مشاوره قبل خواستگاري

~
5

ازدواج

~
3

جواب منفی

~
1

خواستگار افغان

~
1

دخالت زندایی در ازدواج

~
12

خواستگار من

~
3

مشاوره قبل ازازدواج

~
2

محالفت خانواده به ازدواج

~
1

انتظار شنیدن درخواست ازدواج

~
5

تردید

~
1

وابستگی پسر به خانواده خود

~
1

سوالات خواستگاري

~
11

تحريك شدن در جلسه خواستگاري

~
5

بيان كردن مشكل خود ارضايي در جلسه خواستگاري

~
5

مراسم خواستگاری

~
1

تصمیم گیری برای خواستگاری

~
5

کمرویی در ازدواج

~
2

خواستگاری از مرد

~
8

گفتن مشكل پوستي به خواستگار

~
7

خواستگاري دختر از پسر

~