سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

خواستگارم از عقد فرار میکند!

~
1

ازدواج

~
1

مخالفت خانواده

~
7

شروط قبل از زادواج

~
1

مخالفت مادر

~
1

شرایط سخت و ناراحتی زیاد

~
1

مخالفت خانواده با ازدواج

~
1

مخالفت مادرم با ازدواج من

~
1

ازدواج

~
2

خانواده همسر

~
1

مشاوره قبل از ازدواج

~
3

مخالفت خانواده پسر برای ازدواج

~
3

مخالفت با ازدواج

~
1

خواستگار وعدم رضایت خانواده

~
2

مخالفت خانواده

~
1

رابطه برای ازدواج

~
1

ازدواج

~
2

26سالمه و تا الان تنها یک.خواستگار دارم…چیکار کنم.؟

~
1

مخافت شدید پدرم با ازدواج بدونه مشورت با من و نظر خواستن از من..

~
1

Eeelaaaheee

~
1

مخالفت خانواده

~
1

مخالفت خانواده پسر

~
1

ازدواج

~
1

دختر مورد علاقم

~
3

عدم توانایی در فراموش کردن یک دختر

~
1

مخالفت پدر با آمدن خواستگار

~
1

تهمت

~
3

مخالفت با ازدواج

~
2

ازدواج

~
2

ازدواج زوری

~
5

مخالفت خانواده با ازدواج

~
2

مخالفت خانواده

~
2

جدا شدن از کسی که دوستش دارم

~
1

مخالفت ازدواج

~
3

مخالفت خانواده پسر

~
3

مخالفت با ازدواج

~
5

راهنمایی

~
3

مخالفت مادر دختر

~
9

مخالفت خانواده پسر

~
7

مخالف خانواده با ازدواج

~
8

مخالفت خانواده با ازدواج

~
3

مخالفت خانواده با ازدواج و وابستگی

~
2

مخالفت خانواده با ازدواج برادرم

~
2

مخالف خانواده پسر برای ازدواج

~
6

میترسم به پدرم بگم عاشق شدم

~
2

نیخوام ازدواج کنم

~
13

مخالفت خانواده پسر

~
5

مخالفت مادر برای ازدواج

~
2

مخالفت خانواده

~
6

مخالفت خونواده با ازدواجم

~