سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

3

ترس از تنهایی بیرون رفتن

~
1

اضطراب

~
9

ترس

~
0

برون فکنی

~
6

اضطراب

~
0

ترس از تهدید

~
1

خواب مورد نیاز

~
0

ترس

~
0

فوبیا

~
2

استرس

~
1

ترس و اضطراب

~
1

برداشتن چادر

~
1

سردشدن نسبت به ازدواج

~
1

قرص آسنترا برای اضطراب و استرس

~
0

درمان اضطراب حاملگی

~
1

ترس

~
1

ترس

~
1

استرس

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
0

فوبیا زلزله

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~
1

استرس شدید در برقراری ارتباط

~
1

نگرانی بی دلیل

~