سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

0

ترس از تهدید

~
1

خواب مورد نیاز

~
0

ترس

~
0

فوبیا

~
2

استرس

~
1

ترس و اضطراب

~
1

برداشتن چادر

~
1

سردشدن نسبت به ازدواج

~
1

قرص آسنترا برای اضطراب و استرس

~
0

درمان اضطراب حاملگی

~
1

ترس

~
1

ترس

~
1

استرس

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
0

فوبیا زلزله

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~
1

استرس شدید در برقراری ارتباط

~
1

نگرانی بی دلیل

~
1

مشکل فردی

~
1

ترس اضطراب شدید

~
7

استرس ازمون رانندگی

~
2

ترس، اضطراب، وسواس فکری

~
1

اضطراب

~