سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

برداشتن چادر

~
1

سردشدن نسبت به ازدواج

~
1

قرص آسنترا برای اضطراب و استرس

~
0

درمان اضطراب حاملگی

~
1

ترس

~
1

ترس

~
1

استرس

~
0

فکر و خیال بیهوده

~
0

فوبیا زلزله

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~
1

استرس شدید در برقراری ارتباط

~
1

نگرانی بی دلیل

~
1

مشکل فردی

~
1

ترس اضطراب شدید

~
6

استرس ازمون رانندگی

~
2

ترس، اضطراب، وسواس فکری

~
1

اضطراب

~
1

تله فکری دارم

~
1

تهدید از جانب دوست پسر

~
1

اضطراب

~
1

خواب

~
5

اضطراب،دلشوره،دلتنگی

~
4

استرس و ترس از رفتن به دانشگاه

~
1

آبرو ریزی

~
4

اضطراب

~
1

ترس و پوچي

~
5

تکرار مکرر خواب

~
2

ترسو بودن و تنفر از مسخره شدن!

~
1

ترس از فریب و خیانت

~
3

همسر مشکوک

~
1

اضطراب

~
12

ترس از اینده و خراب شدن زندگیم

~
2

ترس از مریضی و مرگ شوهر

~
56

مشاوره

~
3

ترس

~
22

کمک

~
2

عدم تمرکز

~
2

شک و تردید و ترس در تصمیم گیری

~
6

عشق یک طرفه

~
1

اضطراب از بیمار شدن

~
6

اختلال خواب

~
18

اضطراب

~
1

ترس از فردا

~
8

سوال

~
1

هیپنوتیزم

~
5

مشکل بیخوابی

~
2

ترس

~
5

استرس و مشكلات آن

~