سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

0

فکر و خیال بیهوده

~
0

فوبیا زلزله

~
1

من مریض شدم؟؟؟؟

~
1

استرس و دلشوره شدید دارم

~
0

فوبیای زلزله

~
1

استرس شدید در برقراری ارتباط

~
1

نگرانی بی دلیل

~
1

مشکل فردی

~
1

ترس اضطراب شدید

~
7

استرس ازمون رانندگی

~
2

ترس، اضطراب، وسواس فکری

~
1

اضطراب

~
1

تله فکری دارم

~
1

تهدید از جانب دوست پسر

~
1

اضطراب

~
1

خواب

~
5

اضطراب،دلشوره،دلتنگی

~
4

استرس و ترس از رفتن به دانشگاه

~
1

آبرو ریزی

~
4

اضطراب

~
1

ترس و پوچي

~
5

تکرار مکرر خواب

~
2

ترسو بودن و تنفر از مسخره شدن!

~
1

ترس از فریب و خیانت

~
3

همسر مشکوک

~