سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

اضطراب

~
16

ترس از اینده و خراب شدن زندگیم

~
6

ترس از مریضی و مرگ شوهر

~
56

مشاوره

~
3

ترس

~
22

کمک

~
2

عدم تمرکز

~
2

شک و تردید و ترس در تصمیم گیری

~
6

عشق یک طرفه

~
1

اضطراب از بیمار شدن

~
6

اختلال خواب

~
18

اضطراب

~
1

ترس از فردا

~
8

سوال

~
1

هیپنوتیزم

~
5

مشکل بیخوابی

~
2

ترس

~
5

استرس و مشكلات آن

~
1

استرس برگشت به خانه

~
1

ترس اولیه از صحبت در جمع

~
2

بی خوابی شدید

~
2

ترس از مسخره شدن

~
2

اضطراب-فوبیای اجتماعی

~
4

ترس از مرگ و ایست قلبی،

~
3

استرس و تپش قلب

~