سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

8

زندگی ناآرام

~
1

ترس کودک

~
8

ترس از آینده

~
1

توهم

~
1

ترس از عدم موفقیت

~
3

اضطراب وترس

~
2

استرس و اضطراب مهاجرت

~
1

چگونه جلوی اضطراب خود را بگیریم؟

~
1

ترس و بی اعتمادی به دیگران

~
1

نگرانی و احساس ناتوانی

~
1

منفي بافي

~
2

اضطراب دارم

~
1

اضطراب وسردرگمي

~
1

خواب

~
1

اشفتگیهای خواب

~
1

ترس از تهمت و افترا

~
1

فوبی

~
2

ترس از جمع

~
2

جمع هراسی

~
1

درگیری ذهنی

~
1

استرس زیاد

~
4

تشويش فكري

~
1

ترس از نامزدی

~
1

فرار از کابوس

~
2

چرا کابوس میبینیم ؟

~