سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

4

samy

~
1

راهنمایی

~
4

مشاوره

~
3

سرگردانی

~
1

از دست دادن دوست

~
3

افسردگی

~
0

شکست عشقی خوردم

~
0

هدف ندارم چه کنم

~
2

چکار کنم برگرده

~
1

تنهايي

~
0

تنهایی و افسردگی

~
1

فراموش کردن کسی که دوستش دارم

~
5

فرار از خونه

~
9

ناتوانی در برقراری ارتباط

~
1

دوگانگی

~
5

تنهایی

~
3

زندگي تكراري

~
10

حسرت ها و پشیمانی از گذشته سیاه

~
2

طلاق

~
2

نحوه برخورد

~
2

مشکل دارم با داداشام و پدر مادرم

~
31

جدا شدن قانونی فرزند از خانواده

~
7

افسردگی بعد از جدایی از نامزد

~
11

جدایی

~
19

وابستگی

~