سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

افسردگی

~
0

شکست عشقی خوردم

~
0

هدف ندارم چه کنم

~
2

چکار کنم برگرده

~
1

تنهايي

~
0

تنهایی و افسردگی

~
1

فراموش کردن کسی که دوستش دارم

~
5

فرار از خونه

~
9

ناتوانی در برقراری ارتباط

~
1

دوگانگی

~
5

تنهایی

~
3

زندگي تكراري

~
10

حسرت ها و پشیمانی از گذشته سیاه

~
2

طلاق

~
2

نحوه برخورد

~
2

مشکل دارم با داداشام و پدر مادرم

~
7

جدا شدن قانونی فرزند از خانواده

~
6

افسردگی بعد از جدایی از نامزد

~
9

جدایی

~
19

وابستگی

~
3

تنهایی و ترس

~
1

بیحوصلگی زیاد

~
1

بسر دو راهی

~
3

احساس شکست

~
3

سرگردانی و بي هدفي

~
2

تنها موندن

~
1

نظم در کار و زندگی

~
3

مشکل سردرگمی درکار

~
4

سردرگمی

~
3

چطور رفتار کنم ؟

~
4

سردرگمی

~
4

بی انگیزه شدم

~
21

افسردگي بعد طلاق

~
3

تنها بودن

~