سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

حساسیت

~
1

پرخاشگری در دوران عادت ماهیانه

~
2

خشم و ناراحتی

~
1

چطور زودرنجی و اضطراب و خشم همسرم را کاهش دهم

~
1

عصبانیت غیرعادی

~
0

مقاله : خشم و غضب

~
4

غر زدن و زود رنجی

~
6

عصبانیت, از کسی که انتظار نداشتم

~
9

کنترل عصبانیت

~
6

برخورد با کودک پرخاشگر

~
5

كنترل عصبانيت

~
4

عصبي بودن

~
1

راهی برای آرام شدن

~
1

رفتاربرادرم

~
1

استرس

~
7

چطور عصبانيتم رو كنترل كنم؟

~