سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

مشکل ارتباطی شدید

~
3

اینده دوستی

~
1

روابط اجتماعی

~
1

احساس تنهایی و بی ارزشی میکنم..اعتماد به نفس ندارم

~
1

خجالتی ام

~
6

لکنت زبان

~
3

لکنت زبان

~
10

پرسش

~
7

خوب صحبت نکردن

~
9

ارتباط با هم مدرسه ای

~
5

اعتماد بنفس پایین

~
15

رابطم اصلا با همسرم خوب نيس.ميگه نميتوني من قانع كني

~
44

مشاور خانواده :مشكل كم حرفي

~
2

خجالت كشيدن از شوهر

~
4

صحبت در جمع

~
1

g;kj cfhk

~
1

برقراری ارتباط

~
1

مشکل کلامی

~
3

کم حرف بودن

~
1

جواب نیکی کردن

~
2

احساس نبودن

~
1

اخلاق ثابتی ندارم

~
2

شناخت شخصیت

~
2

عدم داشتن قدرت بیان

~
6

مشکل برقراری ارتباط

~