سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

کنکور

~
0

پسرم درس نمیخونه

~
1

علاقه و استعداد در اکثر رشته ها

~
1

كمال طلبى منفى

~
0

ادامه تحصیل در سن بالا

~
0

تغییر رشته از فنی به تجربی

~
0

خسته شدم از درس

~
0

علاقه نداشتن به درس

~
1

تحصیل مجدد در رشته داروسازی

~
1

تحصیل مجدد

~
2

مشاوره تحصیلی انتخاب رشته

~
1

نحوه کنکور دهی و انتخاب رشته دانشگاهی

~
9

مشکل

~
3

سوال درسی

~
4

دانشگاه یا حوزه

~
0

مقاله : چالش نوشتن تکالیف مدرسه

~
1

شک و دودلی برای انتخاب رشته

~
1

اضطراب و استرس یکماه آخر کنکوووووور

~
4

کدام دانشگاه ثبت نام کنم؟؟؟

~
2

علاقه به هر شغلی!

~
9

بی ارادگی

~
3

چگونه با بی انگیزگی در انجام کارهای درسی (به ویژه پایان نامه) مقابله کنیم؟

~
4

برنامه ریزی تحصیلی

~
16

مشاوره تحصیلی

~
4

نظر شما

~
5

مشاوره کارشناسی ارشد

~
2

آینده نگری

~
2

انتخاب رشته

~
4

امتحانات نهایی و کنکور

~
1

پروپوزال ارشد

~
7

انتخاب راه زندگی

~
1

سوال درموردپروژه(مهم)

~
2

سردرگمی

~
2

سوال در مورددرس خواندن پسر جوانم

~
2

تاثیرسوابق تحصیلی برای تغییررشته ها

~
2

تغییررشته

~
5

مشاوره تحصیلی

~
4

مشکل تحصیلی دراول دبیرستان

~
3

نمراه ام در اول دبیرستان

~
8

برنامه ریزی درس هام

~
2

ادامه تحصیل در اروپا

~
1

قبولی در ارشد

~
9

مشکل تحصیلی

~
2

دوراهی انتخاب رشته

~
1

ترک تحصیل

~
2

زندگی بی معنی

~
5

مشاوره تحصیلی

~
1

ادامه تحصیل دادن

~
1

از ادامه تحصیل زده شده ام

~
6

مشکل درس خوندن

~