سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

مشکل در روابط با همسر

~
1

مشاوره

~
1

مشکلات زنا شویی

~
1

همسرم همیشه خانه است

~
1

رفتار عجیب همسرم درحین دست زدن به گوشیش

~
2

از دست اخلاق بد شوهرم خسته شدم

~
1

خانواده

~
1

دخالت های خانواده شوهر و بی عرضه گی شوهر

~
3

مشکل باهمسر

~
1

شوهر عصبیم

~
1

مشاور بعد ازدواج

~
1

چرا همسرم مجذوب مردان دیگه میشه

~
1

مشکل با همسر

~
2

راهی بجز مردن ندارم

~
0

افسردگی عشقم

~
1

رسیدگی بیش ازحدهمسرم به ظاهرش

~
1

سوء تفاهفم و قهر

~
1

طبق معمول. روابط زناشویی

~
0

دعوا

~
0

رفتار همسر

~
0

رفتار همسرم

~
1

دروغ گویی

~
1

اختلاف و ترک منزل همسرم

~
0

تنفر شوهر

~
0

مشکلات خانوادگی

~