سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

همسر سرد و خشک

~
1

تحمل سخت همسر

~
1

سردی در رابطه

~
0

وابستگی شوهر به خانواده

~
0

راه های دلبری کردن از شوهر

~
0

تنبیه زن توسط شوهر

~
0

همسرم بدبینه چکار کنم

~
1

وابستگی همسر به خانواده

~
1

نداشتن ثبات رفتاری همسرم

~
1

رفتار شوهر در مهمونی

~
1

شوهر بی مسئولیت

~
1

عدم علاقه شوهر

~
1

عدم اعتماد بنفس شوهر

~
1

سردشدن همسر

~
1

اختلافات شدید من و همسرم

~
1

رابطه و رفتار با همسر

~
1

اخلاق نامزدم

~
2

عدم سازگاری من با همسرم

~
1

یکنواختی زتدگی

~
1

رفتارهمسر

~
3

درون گرا و برون گرا

~
1

شوهر بی مسئولیت

~