سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

4

اخلاق بد همسرم

~
1

….

~
3

برخورد سرد همسر

~
1

مشکل خانوادگی و کاری

~
0

بهبود روابط اجتماعی

~
0

همسرم بدبینه چکار کنم

~
3

مشكلات بزرگ

~
2

دروغ

~
2

رابطه با همسر

~
1

دعوا و درگیری زیاد با نامزد

~
2

مشکل خانوادگی

~
0

پرسشنامه خیانت زناشویی

~
2

سرد شدن در زندگی

~
1

همسرم هم صحبت خوبی نیست

~
0

بیبی فیس بودن مرد

~
1

شک وبدبینی همسر نسبت به خانوم

~
2

بی محبتی همسر

~
0

خیانت زناشویی چیست؟

~
1

همسر سرد و خشک

~
1

تحمل سخت همسر

~
1

سردی در رابطه

~
0

وابستگی شوهر به خانواده

~
0

راه های دلبری کردن از شوهر

~
0

تنبیه زن توسط شوهر

~
1

وابستگی همسر به خانواده

~
1

نداشتن ثبات رفتاری همسرم

~
1

رفتار شوهر در مهمونی

~
1

شوهر بی مسئولیت

~
1

عدم علاقه شوهر

~
1

عدم اعتماد بنفس شوهر

~
1

سردشدن همسر

~
1

اختلافات شدید من و همسرم

~
1

رابطه و رفتار با همسر

~
1

اخلاق نامزدم

~
2

عدم سازگاری من با همسرم

~
1

یکنواختی زتدگی

~
1

رفتارهمسر

~
3

درون گرا و برون گرا

~
1

شوهر بی مسئولیت

~
2

میخوام زندگیمو برگردونم

~
2

مشکل اخلاقی

~
2

ناسازگاری با همسر

~
1

مشاوره

~
1

Mari

~
2

شوهر شوخ

~
1

تعادل

~
1

وابستگی

~
2

مشاوره بعد از ازدواج

~
1

قهر شوهر

~
1

خسیسی همسرم

~