سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

اختلافات خانوادگی

~
0

خانوادگی

~
1

مشکل با مادرم

~
0

مشاجرات خانوادگی

~
1

اخلاق و رفتار بد خانوادگی و اذیت کردن

~
0

جدایی یا ادامه زندگی

~
1

زندگی اشتباه من و همسرم

~
0

کنکور

~
3

فحاشی و کتک زدن

~
2

دعواهای زن و شوهر

~
1

فحش و ناسزا

~
0

تنبیه زن توسط شوهر

~
1

دعوا پدر و مادر

~
3

جر و بحث های مکرر

~
1

ایجاد تشنج در منزل

~
1

اختلاف با همسر

~
10

مشکلات خانوادگی

~
11

دعوای خانواده،

~
1

پدر فحاش و بداخلاق

~
1

مشکل عصبی مادرم

~
1

s.mkh

~
3

با همسرم دعوام شد

~
4

درگیری های فیزیکی با همسر

~
3

زیاده خواهی برادر و فشار به خانواده

~
8

اختلاف با همسرم

~