سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

دختر 4 سال و 10 ماهه

~
1

حرف نزدن دخترم۲سال و ۱۰ ماهه

~
1

اضطراب کودک

~
1

داستان پردازی

~
0

ارتباط پدر و دختر

~
1

رفتارهای کودک 3سال و نیمه

~
1

شلوغ کاری کودک

~
1

شاغل بودن و مشکلات دختر 23 ماهه ام

~
1

مهارت سرگرم کردن خود در کودک 4.5 ساله

~
1

لجبازی و خواسته های کودک

~
2

مشکل کنترل ادرار پسر 4 سالم

~
4

خود ارضایی

~
3

وابستگی

~
1

اضطراب دختر یکسال و نیمه

~
1

رفتارهای دخترم

~
1

تربیت کودک

~
3

یاد گیری

~
6

خواب کودک

~
3

مشکل با مهد کودک

~
6

لجبازي كودك

~
2

رفتار فرزند

~
2

برخورد با گريه و عصبانيت كودك

~
4

رفتار پسر 4 ساله ام

~
4

كودك وابسته

~
1

رفتار با کودک 2.5ساله ام

~