سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

مشکل دفع مدفوع پسر شش ساله

~
1

اذیت فرزندان

~
1

نوجوان ی با رفتارهای حال به هم زن

~
2

اعتیاد به گوشی

~
1

مشکل پسرم

~
2

هدف تحصیلی

~
2

مشاوره

~
1

مشکلات جنسی

~
5

مشکل جدی دختر نوجوان

~
1

رفتار عجیب پسرم

~
2

مشکل با دخترم

~
0

اموزش دستشویی رفتن کودک

~
1

نظر دادن کودک به لباس‌هام

~
0

مرکز مشاوره شهید چوب تراش

~
0

دعوای فرزندان

~
0

پسرم درس نمیخونه

~
0

مشاوره کودک منطقه 14

~
1

باز شدن روی فرزند ۲۴ ساله وتنفر

~
1

ناسازگاری با خانواده

~
2

رفتارهای ناشایست جنسی در کودکان

~
0

پریدن نوزاد در خواب

~
2

تغییر خلق کودک

~
1

خواهرم لجبازه

~
1

علاقه به کچل شدن توسط خانم آرایشگر

~
1

دختر 8 ساله ی خواهرم ابروهایش را میکند

~