سلام من ۱۲ سالمه
الان همش پدر و مادرم هر روز باهم دعوا میکنند
سر چیز های الکی
پدرم میگه خانواده تو بده اینه اونه
مادرم هم میگه خانواده تو بده اینه و اونه
هر روز دعوا
من هم هر روز حالم بد میشه و نیم ساعت ، یک ساعت گریه میکنم
تازه من امسال امتحان نهایی هم دارم و این غصه ها باعث ناراحی هرچه بیشتر من میشه
از لحاظ روحی کاملا بهم ریختم