سلام خسته نباشید من قبلا خاله ام از خواهرم مراقبت میکرد الان بنا به دلایلی نمیکنه من خودم ۱۵ سالمه بعد از اینکه خواهرم رو از خاله ام جدا کردیم اولاش خوب بود بعد از یه مدت ولی یبار که آمده بود خونه امون بهش گف کاش تو مامان بودی این خانم به مدت سه سال نگهداری کرده ولی از این حرف خواهرم خیلی ناراحت شدم حالا از خاله ام بدم میاد هرجا اون باشه دوست ندارم برم اما مامانم اولش هیچی نمیگف ولی الان میگه چرا هی خودتو کج میکنی چرا دوست نداری منم میگم نمیدونم میره رو مخم میگه پس نمیدونی تو روانی هستی من مامانم چون خیلی دوست دارم دوست ندارم خواهرم از این حرفا بهش بزنه مامانم ولی میگه طبیعیه درست میشه من خیلی حالم بده نمیدونم چیکار کنم مامانم مثلا چرا نمیخوای باهاش بری بیرون تو باید به خانواده من احترام بزاری مگه اون چیکار کرده