لیسانس علوم تربیتی با29 سال خدمت به عنوان اموزگارو همسرم لیسانس ادبیات فارسی با 25 سال خدمت به عنوان دبیر تنها بسری داریم که در سال سوم تجربی در دبیرستان نمونه دولتی مشغول تحصیل است ساکن در خراسان رضوی هستیم بسرم مانند قبل در تحصیل جدی نیست معدل او در ترم اول 18/30شده فکر میکنم به خاطر گوشی جدید موبایل است که با وساطت مادرش مجبور به تهیه برای او شدم. بیشتر اوقات فراغت را با گوشی سبری میکند استفادهی نا صحیح نمیکند ولی ا رتباط او با شبکه های مجازی بیشتر شده طوری که هنگام مطالعه گوشی باید کنارش باشد با وساطت مشا ور مدرسه و مشاور خارج از مدرسه سعی کردم زمان استفاده از گوشی را مدیریت کند اما فایده نداشت لطف کنید راهنما یی کنید چه کنم با تشکر فراوان همراه 09358820381 تلفن ثابت 05152320129