سلام ببخشید من فهمیدم که پدرم به مادرم خیانت می کنه لطفا راهنمایی کنید که چه کنم