سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

اختلاف تحصیلی

~
8

دوست پسر تعصبی

~
5

طولانی شدن رابطه

~
8

بارداری دوره نامزدی

~
2

روابط با دوست دخترم

~
1

ازدواج مجدد

~
2

تیپ دوست دخترم

~
3

ازدواج فامیلی

~
5

ازدواج با پسر كوچكتر

~
8

ازدواج مجدد

~
10

سایر موارد ازدواج و پیش از آن

~
34

اخلاق و رفتار::تیپ و ظاهر پسر یا دختر

~
9

ازدواج مجدد یا ازدواج با زن یا مرد مطلقه

~
12

روابط دختر و پسر

~
13

حاملگی قبل ازدواج دوران نامزدی

~
10

طولانی شدن یا سرد شدن رابطه

~
14

ازدواج فامیلی

~
11

مسائل مذهبی، قومیتی و پوشش دختر یا پسر

~
10

تحصیلات دختر و پسر

~
66

قد دختر و پسر::: اختلاف قد

~
6

سن دختر و پسر::: اختلاف سنی

~
11

دوست داشتن و عشق

~
3

خیانت دوست پسر یا دختر

~
8

مخالفت دختر، پسر یا خانواده با ازدواج

~
12

خواستگاری

~