سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

1

پول

~
1

افسردگی و عاصی بودن جوان

~
1

درگیری همیشگی با خانواده

~
1

دوس داشتن. عشق . اشتباه . دهن بینی

~
1

اخلاق همسر

~
5

خیانت شوهرم

~
1

تنفر از پدر

~
1

دوس داشتن. عشق . اشتباه . دهن بینی

~
1

عدم ارتباط مناسب عاطفی

~
1

خیانت مادرم به پدرم

~
1

رابطه جنسی قبل از ازدواج

~
1

اخلاق تمسرم

~
1

بچه ک حرف معلم رو گوش نمیده

~
1

مشکل ارتباط

~
4

از زندگی خسته ام

~
3

حالت روحی بدی ک بعد از خیانت دارم

~
13

مشاورخانواده

~
1

خانواده هسرم

~
1

سردی رابطه ام باشوهرم.

~
1

خواهش میکنم جواب بدین

~
1

زیرقول زدن همسر

~
1

خانواده

~
1

تحت فشارم

~
1

داشتن روابط جنسی

~
1

دست بزن

~