با سلام 42 ساله ومجرد هستم با خانمی قصد ازدواج دارم که 12 سال از من کوچکتر است من 42 سال ایشان 30 سال هر دو تا حالا از دواج نکرده ایم این اختلاف سن مهم است یا خیر ؟