سلام چند وقتیه مادرم اصرار داره که ازدواج کنم ولی پدرم با این موضوع مخالفه و منم نظرم با بابام مطابقت داره و نمیخوام ازدواج کنم و زن بگیرم اما مادرم به هیچ وجه حرفم رو گوش نمیده