سلام خسته نباسید من دختری 23 سالم که از سن 15 سالگی از خواب میبپرم شبانه ساعت 5 یا 4 صبح و جیغ میزنم و از اتاقم میترسم و بعضی سالها کم وبعضی ماها شدید مدام خواب مختلف میبنم از جن قیامت و مرگم و غیره اگه میشه کمک کنید دیب خواب دیدم مردم تا 1 ساعت میترسیدم بخوابم فک میکردم مردم و زنده نیستم