32 ساله و متاهل و دانشجوی کارشناسی با سلام ، من نمی تونم توی جمع صحبت کنم ،مخصوصا ارتباط چشمی برقرار کنم(تپش قلب،لرزش صدا،تنگی نفس)، آیا اضطراب ریشه ژنتیکی داره؟
و اینکه آیا میشه اضطراب را از ریشه خشکوند یا فقط میشه کاهش داد؟